Hoạt động trải nghiệm ngày hội bánh chưng xanh của cô và trò trường mầm non Vũ Lễ